پل بزرگ چمران

نوشته شده توسط:غضنفر زارع | ۰ دیدگاه
مژده به شهروندان شیرازی _به زودی :_ عملیات اجرایی پل بزرگ چمران (اتصال بزرگراه کوهسار مهدی به میدان قصردشت شیراز) آغاز می شود. ـ پل روگذر بصورت دو شاخه یکی به سمت قصردشت و دیگری به سمت بلوار چمران ـ عرض پل در مسیر قصردشت 4/8 متر و در مسیر چمران 3/10 متر ـ جان پناه جهت حفاظ مسیر روگذر پل ها به طو...